Ընթացիկ

«Արագ արձագանք՝ Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան տեղափոխված փախստականների հոսքին»

«Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ-ն իրականացնում է «Արագ արձագանք՝ Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան տեղափոխված փախստականների հոսքին» ծրագիրը, որի նպատակն է՝ աջակցել Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված երեխաներին և նրանց ընտանիքներին՝ տրամադրելով մարդասիրական աջակցություն և բավարարելով նրանց հիմնական կարիքները: Ներկայումս Արմավիրում շարունակում է գործել,…

Համայնքային բյուջետավորում ժողովրդի կողմից, ժողովրդի համար

Սկսած 2022 թվականից՝ Արմավիր խոշորացված համայնքը «Տեղական բաց կառավարման գործընկերություն (ԲԿԳ)» նախաձեռնության անդամ է։ Միանալով նախաձեռնությանը, ինչպես նաև կարևորելով ժողովրդավարական զարգացման սկզբունքների կիրառումը, թափանցիկ և հաշվետու որոշումների կայացումը՝ համայնքը ստանձնել է մասնակցային բյուջետավարման համակարգի ներդրման հանձնառություն և այժմ իրականացնում է…

«Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի մասին Եվրոպայի Խորհրդի կոնվենցիայի վերաբերյալ իրազեկման բարձրացման»

«Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի մասին Եվրոպայի Խորհրդի կոնվենցիայի վերաբերյալ իրազեկման բարձրացման» ծրագիրը, հիմքում ունենալով Հայաստանում կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության ահագնացող վիճակագրությունը, հասցեագրում է այս հրատապ խնդիրը։ Ծրագրի հիմնանպատակն է բարձրացնել «Կանանց…

«Տարեց և (կամ) հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ»

«Տարեց և (կամ) հաշմանդամություն ունեցող անձանց տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններ» միջոցառման հիմնական նպատակն է խնամքի տրամադրումը միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնի կողմից ուղեգրված անձանց՝ անհատական սոցիալական ծրագրի համաձայն։Ծառայությունները տրամադրվում են շահառուին իր տանը՝ ժամը 9։00-18։00 ընկած ժամանակահատվածում։Տնային պայմաններում շահառուներին մատուցվում…

Միասին հանուն Արենիի զարգացման

«Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ-ի կողմից իրականացվում է «Միասին հանուն Արենիի զարգացման» ծրագիրը Վայոց ձորի մարզի Արենի համայնքում։ Ծրագրի նպատակն է զարգացնել Արենի խոշորացված համայնքի կարողություններն ու դիմակայունությունը՝ հզորացնելով համայնքին քաղաքականապես և տնտեսապես առավել ուժեղ դառնալու համար: Պարբերաբար կազմակերպվում են դասընթացներ…

Համագործակցություն հանուն կայուն համայնքների

 «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ-ն 2021թ․-ից իրականացնում է «Համագործակցություն հանուն կայուն համայնքների» ծրագիրը, որի նպատակն է բարձրացնել Արագածոտնի, Արմավիրի և Վայոց ձորի մարզերի կարողությունները և դիմակայունությունը՝ հաղթահարելու Քովիդ-19-ի և պատերազմի բացասական ազդեցությունն ու հետագա մարտահրավերները։ Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել և իրականացվում են…

Հանուն աշխատանքի․ հաշվետու և ներառական աշխատաշուկայի նախաձեռնություն

«Հանուն աշխատանքի․ հաշվետու և ներառական աշխատաշուկայի նախաձեռնություն» ծրագիրն իրականացվելու է ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի բարեփոխումներին զուգահեռ և ներառելու է բարձր տեխնոլոգիական լուծումների, քաղաքացիական հասարակության մոնիտորինգային/մշտադիտարկման աշխատանքների, քաղաքացիների ներգրավվածության և իրազեկման լայն համադրություն: Ծրագրի գործողությունները կիրականացվեն 4 ուղղություններով. Իրականացնող գործընկերներ՝ Տեղեկատվական և…

Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում

«Երեխաների խնամքի ցերեկային ծառայությունների տրամադրում» ծրագրի նպատակն է՝ կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված մինչև 18 տարեկան երեխաների ընտանիքում ապրելու և նորանց սոցիալական ներառումն ապահովելու, երեխայի (ընտանիքի) կյանքի դժվարին իրավիճակը կանխարգելելու կամ հաղթահարելու նպատակով գնահատված սոցիալական  կարիքների հիման վրա համարժեք ծառայությունների տրամադրումը,…

«Երիտասարդության ձայների զորացում. քաղաքացիական ներգրավվածության համար նպաստավոր համայնքի ստեղծում Արմավիրում»

«Երիտասարդության ձայների զորացում. քաղաքացիական ներգրավվածության համար նպաստավոր համայնքի ստեղծում Արմավիրում» ծրագրի նպատակն է բարելավել Արմավիրի մարզում երիտասարդների քաղաքացիական ներգրավվածության համար նպաստավոր միջավայրը` զարգացնելով տեղական 5 ՀԿ-ների կարողությունները երիտասարդներին ծրագրային կառավարման և որոշումների կայացման գործընթացում ներգրավման ուղղությամբ։ Ծրագիրը հնարավորություն կտա ՀԿ-ների…

Մասնակցային բյուջետավորման մեթոդաբանությունը Հայաստանում

«Մասնակցային բյուջետավորման մեթոդաբանությունը Հայաստանում» ծրագրի նպատակն է մեծացնել քաղաքացիների ներգրավվածությունը և մասնակցությունը համայնքային բյուջետավորման գործընթացին Հայաստանի Հանրապետության Աշտարակ խոշորացված համայնքում: Իրականացնելով իրազեկման արշավներ և կարողությունների զարգացում՝ ծրագիրը թիրախավորում է ինչպես քաղաքացիներին, այնպես էլ տեղական ինքնակառավարման մարմինների պաշտոնյաներին: Նշվածներից զատ, ծրագիրը…