Ծրագրեր

«Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը (ՀաՄաՏեղ)»

«Հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարմանը» (ՀաՄաՏեղ) ծրագրի նպատակն է բարձրացնել հանրային մասնակցության աստիճանը ապակենտրոնացման և տեղական ինքնակառավարման բարեփոխումներում: Ծրագիրը քաղաքացիներին տրամադրում է վստահելի տեղեկատվություն և հզորացնում քաղաքացիական հասարակությանը` արդյունավետ, հաշվետու և մասնակցային տեղական ինքնակառավարումը խթանելու նպատակով: Ծրագիրն իրականացվում է Համայնքների ֆինանսիստների…

«Մեդիան քաղաքացիների տեղեկացված մասնակցության համար»

«Մեդիան քաղաքացիների տեղեկացված մասնակցության համար» ծրագիրը քաղաքացիների համար ավելի հասանելի է դարձնում հասարակության վրա ազդող բարեփոխումների ևժողովրդավարական արժեքներին առնչվող հարցերի մասին անկախ և վստահելիտեղեկատվությունը: Որակյալ լրագրության և մեդիագրագիտության տարածման միջոցով այն ստեղծում է հանրային վերահսկողության պահանջարկ` որպես քաղաքացիների մասնակցության և…

«Համագործակցություն հանուն սոցիալական ներառականության և աշխատանքային քաղաքականությունում գենդերային հավասարության»

«Համագործակցություն հանուն սոցիալական ներառականության և աշխատանքային քաղաքականությունում գենդերային հավասարության» ծրագրի նպատակն է նպաստել զբաղվածության ոլորտում հավասարության հաստատմանը և նվազեցնել խտրականությունը գենդերի, տարիքի և հաշմանդամության գործոնների հիման վրա, ապահովելով քաղ․հասարակության կառույցների մասնակցությունը կառավարության հետ երկխոսության մեխանիզմների հզորացման գործընթացներում։ Ծրագրի շրջանակներում իրականացվելու…

«Հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ ունեցող ծնողների կարողությունների հզորացում»

«Հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ ունեցող ծնողների կարողությունների հզորացում» ծրագրի նպատակն է բարձրացնել «Արևածագ» երեխաների աջակցության կենտրոնի շահառուների ծնողների կարողությունները և գիտելիքները հաշմանդամության հարցերի շուրջ՝ նպաստելով իրենց երեխաների լավագույն ներգրավմանը:   Ծրագրի նպատակներն են.

«Համագործակցություն նորարարական ձեռնարկատիրական կրթության համար»

«Համագործակցություն նորարարական ձեռնարկատիրական կրթության համար» երկամյա ծրագիրը իրականացվում է Էրազմուս+  ծրագրի 2-րդ հիմնական գործողության շրջանակներում Վրաստանի, Էստոնիայի և Իտալիայի երիտասարդական կազմակերպությունների հետ համատեղ։ Ծրագրի նպատակն է զարգացնել կոնսորցիումի անդամ կազմակերպությունների կարողությունները երիտասարդական աշխատանքում նորարարական ձեռնարկատիրական կրթությունը խթանելու համար, որը կնպաստի…

«Կառավարության և քաղաքացիական հասարակության համագործակցության ամրապնդումը բաց կառավարման գործընկերության մեջ՝ հանուն հանրային ծառայությունների բարելավման»

«Ինթեգրիթի էքշն» անգլիական կազմակերպության ֆինանսավորմամբ ԱԶԿ ՀԿ-ն «ՀԿ կենտրոն», «Գորիսի մամուլի ակումբ» և «Մարտունու կանանց համայնքային խորհրդ» ՀԿ-ների հետ համատեղ, իրականանցում է «Կառավարություն և քաղաքացիական հասարակության համագործակցության ամրապնդումը բաց կառավարման գործընկերության մեջ` հանուն հանրային ծառայությունների բարելավման»ծրագիրը: Ծրագրի շրջանակներում ստեղծվելու է…

«Լեռնային Ղարաբաղում հասարակության ներգրավվածության կարողությունների բարձրացում»

Խոսելով ծրագրի ընդհանուր նպատակից` «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ գործադիր տնօրեն Նաիրա Առաքելյանը նշեց, որ հակամարտությունների խաղաղ կարգավորման գործընթացում կնոջ դերը կարող է մեծ լինել, եթե կարևորենք ու քայլեր ձեռնարկենք կանանց այդ հարցում ուժեղացնելու նպատակով, որին և միտված է ծրագիրը»:

«Աջակցություն ԲԿԳ գործողությունների ծրագրի համատեղ մշակմանն ու իրականացմանը»

Ծրագրի նպատակն է ստեղծել համայնքային և ազգային  մակարդակով հանձնառությունների  հավակնոտ ծրագիր՝ ի նպաստ  կառավարության թափանցիկության  և հաշվետվողականության,  կառավարության  պատասխանատվության  և քաղաքացիների  ներգրավվածության բարձրացմանը։

«Սոցիալական աշխատողների համագործակցությունը Արևելյան գործընկերության երկրներում»

«Սոցիալական աշխատանքի պրակտիկայի զարգացում Արմավիրում և Արարատում»  ծրագիրն իրականացվում է «Ներդաշնակ հասարակություն»  սոցիալական աշխատողների հայկական ասոցիացիա ՀԿ-ի «Սոցիալական աշխատողների համագործակցություն հանուն հանուն արևելյան գործընկերության երկրներում սոցիալական փոփոխությունների»  ծրագրի շրջանականերում: Ծրագիրը նպատակ ունի զարգացնել սեցիալական աշխատանքի պրակտիկան Արմավիրոի և Արարատի մարզերում…