Ձեռնարկներ

Համայնքային մշտադիտարկման գործիքակազմ

«Արմավիրի զարգացման կենտրոն» հասարակականկազմակերպությունը (ԱԶԿ ՀԿ) «Ինթեգրիթի Էքշնի», ՀԿԿենտրոնի, «Մարտունու կանանց համայնքային խորհրդի» ևԳորիսի մամուլի ակումբի հետ համատեղ 2018թ․-ի հունվարից2019թ․-ի մայիսը իրականացրեց «Կառավարության ևքաղաքացիական հասարակության համագործակցությանամրապնդումը բաց կառավարման գործընկերության մեջ հանուն հանրային ծառայությունների բարելավման» ծրագիրը Ասիական զարգացման բանկի ֆինանսավորմամբ:

Ուղեցույց. Ինչպես տեղայնացնել Կանայք խաղաղություն անվտանգություն օրակարգը տեղական համայնքներում

Այս ուղեցույցը ստեղծվել է «Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն» օրակարգի հանրայնացման բարձրացում` միջոլորտային գործընկերության և համայնքային ներգրավվածության միջոցով» ծրագրի շրջանակում, Միացյալ Թագավորության կառավարության Հակամարտությունների, կայունության և անվտանգության հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ` «Պատերազմի և խաղաղության լուսաբանման ինստիտուտ»-ի (ՊԽԼԻ) կողմից տրամադրված ենթադրամաշնորհի միջոցով։ Բոլոր կարծիքները, բացահայտումները և եզրահանգումները պատկանում են հեղինակներին և…