Հետազոտություններ

Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի և Վայոց Ձորի մարզերում անցկացված ուսումնասիրության զեկույց․ Սոցիալական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների ուսումնասիրություն։

Սույն զեկույցը մշակվել է Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության ղեկավարութամբ կոնսորցիումով գործարկվող «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» ծրագրով տրամադրված ենթադրամաշնորհի շրջանակներում «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվող «Հանուն որակյալ և հասանելի ներառական կրթության և սոցիալական աջակցության» ծրագրի…

ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Հետազոտության շրջանակներում իրականացվել է ՀՀ Արմավիրի և ՀՀԱրարատի մարզերում գործող սոցիալական ծառայություններ մատուցողտարածքային մարմինների այդ թվում նաև ՀՍԾՏԿ-ների, Խնամակալության ևհոգաբարձության մարմինների և կից հանձնաժողովների, տարածքայինմակարդակում գործող աջակցող ցանցերի և միջգերատեսչական սոցիալականհամագործակցությամբ նախատեսված աշխատանքների հետազոտում պարզելուառկա բացթողումներն ու խնդիրները: Միաժամանակ երկու…

Խտրականությունը զբաղվածության ոլորտում գենդերի, տարիքի և հաշմանդամության գործոնների հիման վրա

«Արմավիրի զարգացման կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը, ներգրավվածլինելով Հայաստանում կանանց իրավունքների պաշտպանության և դրանց ոտնահարմանդեմ պայքարում, ինչպես նաև հանդիսանալով հաշմանդամություն ունեցող անձանցհիմնախնդիրներով զբաղվող կազմակերպություն, նախաձեռնել և իրականացրել էզբաղվածության ոլորտում խտրականության ուսումնասիրություն՝ հիմնված գենդերի,հաշմանդամության և տարիքի գործոնների վրա «Համագործակցություն հանուն սոցիալներառական և գենդերային…

ՀԱՆՈՒՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԵՎ ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅԻ ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹՅՈՒՆ ԾՐԱԳԻՐ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱՊԱՐՓԱԿ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ

«Արմավիրի զարգացման կենտրոն»  ՀԿ-ի կողմից «Հանուն աշխատանքի. Հաշվետու և ներառական աշխատաշուկայի նախաձեռնություն» ծրագրի շրջանակներում իրականացրել է աշխատանքային իրավունքների վերաբերյալ կարիքների գնահատման համապարփակ հետազոտություն։ Հետազոտությանը կարող եք ներբեռնել ստորև։

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ․ ԱՌՈՂՋ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ, ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՑՆԵԼՈՒ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹԿՈՒՆԸ

«Հանուն աշխատանքի. հաշվետու և ներառական աշխատաշուկայի նախաձեռնություն» ծրագիրն (այսուհետ՝ Ծրագիր) իրականացվում է 2021թ․-ի փետրվար ամսից ՏՀՏ գործատուների միության, Արմավիրի զարգացման կենտրոն ՀԿ-ի և Կիրակի հիմնադրամի գործընկերությամբ Եվրոպական միության համաֆինանսավորմամբ։ Ծրագիրն իրականացվում է ՀՀ առողջապահության և աշխատանքի տեսչական մարմնի (այսուհետ՝ Տեսչություն)…

Ուսումնասիրության զեկույց։ 2020-2021թթ-ին ՀՀ կառավարության կողմից կորոնավիրուսի տնտեսական հետեւանքների չեզոքացմանն ուղղված 1-ին, 2-րդ եւ 5-րդ միջոցառումների

Հետազոտության նպատակն է 2018-2020թթ-ի ՀՀ պետական բյուջեների ուսումնասիրությունը, իրականացված փոփոխությունների գնահատումը՝ COVID 19-ի մարտահրավերով պայմանավորված (հատկացումներ, ծախսեր, COVID 19-ի հաղթահարմանը, տարածման կանխարգելանը, հասցված վնասների չեզոքացմանն ուղղված միջոցառումներ, ծրագրեր, հանրային գնումներ և այլն), ինչպես նաև  համավարակով պայմանավորված փոփոխությունների ուսումնասիրությունը, Արմավիրի մարզում…

ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄ

Սույն զեկույցը մշակվել է Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության ղեկավարութամբ կոնսորցիումով գործարկվող «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» ծրագրով տրամադրված ենթադրամաշնորհի շրջանակներում «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվող «Հանուն որակյալ և հասանելի ներառական կրթության և սոցիալական աջակցության» ծրագրի…

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ «Բաց կառավարման գործընկերության» ծրագրի 2018-2020թթ-ի ռազմավարության վեց ոլորտային բարեփոխումների վերաբերյալ հանրային կարծիքի

2018թ. սեպտեմբերից 2019թ․ մայիս ամիսներին Արմավիրի զարգացման կենտրոնհասարակական կազմակերպությունը (ԱԶԿ ՀԿ)՝ Հայաստանի ՀանրապետությանԿառավարության հետ համատեղ իրականացրել է հանրային կարծիքի ուսումնասիրություն«Բաց կառավարման գործընկերության» (ԲԿԳ) ծրագրի 2018-2020թթ․-ի ռազմավարությանվեց ոլորտային բարեփոխումների շուրջ։Ուսումնասիրության նպատակն է եղել քննարկել կառավարության թափանցիկությանև հաշվետվողականության վերաբերյալ հանձնառությունների փաթեթի (փաթեթը…