Գրքույկներ

ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԱԶԳԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ «ԿԱՆԱՅՔ, ԽԱՂԱՂՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» N 1325 ԲԱՆԱՁԵՎԻ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 2023-2024 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ. ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔ

ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի «Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն» N 1325 բանաձևի դրույթների իրականացման 2023-2024 թթ-ի Տեղական գործողությունների ծրագիրը և ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը Վարդենիս համայնքի համար ստեղծվել է ««Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն» օրակարգի միջոլորտային գործընկերության և համայնքային ներգրավվածության միջոցով» ծրագրի շրջանակներում, Միացյալ…

ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԱԶԳԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ «ԿԱՆԱՅՔ, ԽԱՂԱՂՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» N 1325 ԲԱՆԱՁԵՎԻ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 2023-2024 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ. ԻՋԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ

ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի «Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն»N 1325 բանաձևի դրույթների իրականացման 2023-2024 թթ-ի Տեղական գործողությունների ծրագիրը և ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը Իջևան համայնքի համար ստեղծվել է ««Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն» օրակարգի միջոլորտային գործընկերության և համայնքային ներգրավվածության միջոցով» ծրագրի շրջանակներում, Միացյալ Թագավորության…

Արցախից եկած բնակիչներին աջակցություն ցուցաբերող Արմավիրի պետական և ոչ պետական մարզային կառույցներ

Սեյվ դը չիլդրեն միջազգային կազմակերպության ֆինանսավորմամբ «Հակամարտությունից տուժած տղաների և աղջիկների անվտանգ և պաշտպանական միջավայրի ապահովում Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում տպագրվել է տեղեկատվական գրքույկ, որտեղ կարող եք ծանոթանալ   Արցախից եկած բնակիչներին աջակցություն ցուցաբերող Արմավիրի պետական և ոչ պետական մարզային կառույցներին, տրամատրված…

Բրոշյուր․ Ինչու՞ է մեզ պետք Ստամբուլի կոնվենցիան

«Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի մասին» Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիան (Ստամբուլի կոնվենցիա) երաշխավորում է, որ կանայք պաշտպանված լինեն բռնության բոլոր ձևերից և կարողանան ստանալ անհապաղ և արդյունավետ աջակցություն: Բրոշյուրի նպատակն է օգնել ՔՀԿ-ներին իրենց հաղորդակցման/իրազեկման…

Խորհուրդներ կանանց. վերարտադրողական առողջություն

«Հայաստանում անվտանգ աբորտների հասանելիության բարձրացում» ծրագիրն իրականացվում է «Հղիության Ընդհատման Նորարարական Տարբերակներ» նախաձեռնության աջակցությամբ: Ծրագրի շրջանակներում ստեղծվել է կանանց վերարտադրողական առողջության մասին խորհրդատվական այս գրքույկը։

Փաստաթերթ — Ինչու է ﬔզ պետք Ստամբուլի կոնվենցիան

Այս փաստաթերթում ներկայացվում են Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիայի (Ստամբուլի կոնվենցիա) շուրջ շրջանառվող որոշ ընդհանուր առասպելները և թյուր պատկերացուﬓերը: ՔՀԿ-ներն այն կարող են օգտագործել իրենց հաղորդակցման/իրազեկման ﬕջոցառուﬓերը կազմակերպելիս՝ ամրապնդելու կոնվենցիայի արժեքները,…