Գրադարան

ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԱԶԳԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ «ԿԱՆԱՅՔ, ԽԱՂԱՂՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» N 1325 ԲԱՆԱՁԵՎԻ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 2023-2024 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ. ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔ

ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի «Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն» N 1325 բանաձևի դրույթների իրականացման 2023-2024 թթ-ի Տեղական գործողությունների ծրագիրը և ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը Վարդենիս համայնքի համար ստեղծվել է ««Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն» օրակարգի միջոլորտային գործընկերության և համայնքային ներգրավվածության միջոցով» ծրագրի շրջանակներում, Միացյալ…

ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԱԶԳԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ «ԿԱՆԱՅՔ, ԽԱՂԱՂՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» N 1325 ԲԱՆԱՁԵՎԻ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 2023-2024 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ. ԻՋԵՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ

ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի «Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն»N 1325 բանաձևի դրույթների իրականացման 2023-2024 թթ-ի Տեղական գործողությունների ծրագիրը և ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը Իջևան համայնքի համար ստեղծվել է ««Կանայք, խաղաղություն և անվտանգություն» օրակարգի միջոլորտային գործընկերության և համայնքային ներգրավվածության միջոցով» ծրագրի շրջանակներում, Միացյալ Թագավորության…

Արցախից եկած բնակիչներին աջակցություն ցուցաբերող Արմավիրի պետական և ոչ պետական մարզային կառույցներ

Սեյվ դը չիլդրեն միջազգային կազմակերպության ֆինանսավորմամբ «Հակամարտությունից տուժած տղաների և աղջիկների անվտանգ և պաշտպանական միջավայրի ապահովում Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում տպագրվել է տեղեկատվական գրքույկ, որտեղ կարող եք ծանոթանալ   Արցախից եկած բնակիչներին աջակցություն ցուցաբերող Արմավիրի պետական և ոչ պետական մարզային կառույցներին, տրամատրված…

Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի և Վայոց Ձորի մարզերում անցկացված ուսումնասիրության զեկույց․ Սոցիալական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների ուսումնասիրություն։

Սույն զեկույցը մշակվել է Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության ղեկավարութամբ կոնսորցիումով գործարկվող «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» ծրագրով տրամադրված ենթադրամաշնորհի շրջանակներում «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվող «Հանուն որակյալ և հասանելի ներառական կրթության և սոցիալական աջակցության» ծրագրի…

Բրոշյուր․ Ինչու՞ է մեզ պետք Ստամբուլի կոնվենցիան

«Կանանց նկատմամբ բռնության և ընտանեկան բռնության կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի մասին» Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիան (Ստամբուլի կոնվենցիա) երաշխավորում է, որ կանայք պաշտպանված լինեն բռնության բոլոր ձևերից և կարողանան ստանալ անհապաղ և արդյունավետ աջակցություն: Բրոշյուրի նպատակն է օգնել ՔՀԿ-ներին իրենց հաղորդակցման/իրազեկման…

ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻՆ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Հետազոտության շրջանակներում իրականացվել է ՀՀ Արմավիրի և ՀՀԱրարատի մարզերում գործող սոցիալական ծառայություններ մատուցողտարածքային մարմինների այդ թվում նաև ՀՍԾՏԿ-ների, Խնամակալության ևհոգաբարձության մարմինների և կից հանձնաժողովների, տարածքայինմակարդակում գործող աջակցող ցանցերի և միջգերատեսչական սոցիալականհամագործակցությամբ նախատեսված աշխատանքների հետազոտում պարզելուառկա բացթողումներն ու խնդիրները: Միաժամանակ երկու…

Խորհուրդներ կանանց. վերարտադրողական առողջություն

«Հայաստանում անվտանգ աբորտների հասանելիության բարձրացում» ծրագիրն իրականացվում է «Հղիության Ընդհատման Նորարարական Տարբերակներ» նախաձեռնության աջակցությամբ: Ծրագրի շրջանակներում ստեղծվել է կանանց վերարտադրողական առողջության մասին խորհրդատվական այս գրքույկը։

Խտրականությունը զբաղվածության ոլորտում գենդերի, տարիքի և հաշմանդամության գործոնների հիման վրա

«Արմավիրի զարգացման կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը, ներգրավվածլինելով Հայաստանում կանանց իրավունքների պաշտպանության և դրանց ոտնահարմանդեմ պայքարում, ինչպես նաև հանդիսանալով հաշմանդամություն ունեցող անձանցհիմնախնդիրներով զբաղվող կազմակերպություն, նախաձեռնել և իրականացրել էզբաղվածության ոլորտում խտրականության ուսումնասիրություն՝ հիմնված գենդերի,հաշմանդամության և տարիքի գործոնների վրա «Համագործակցություն հանուն սոցիալներառական և գենդերային…