«Քաղաքացիների մասնակցությունը տեղական բյուջետավորման գործընթացներում»

Քաղաքացիների մասնակցությունը տեղական բյուջետավորման գործընթացներում ծրագրի հիմնական նպատակն է Մեղրիի, Գորիսի, Ջերմուկի և Աշխարակի 5 ընտրված համայնքների դպրոցներում պատրաստել, կազմակերպել և իրականացնել սեմինարներ։