«Տարածաշրջանային ՓՄՁ-ների մրցունակության խթանումը»

«Տարածաշրջանների ՓՄՁ-ների մրցունակության խթանումը» ծրագրին իրականացվում է «Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոն» հիմնադրամի, «Արմավիրի զարգացման կենտրոն», «Ռազմավարական զարգացման գործակալություն», «Սպիտակ-ֆերմեր», «Սյուն» հասարակական կազմակերպությունների կողմից: Ծրագրի նպատակն է խթանել տարածաշրջանային ՓՄՁ-ների մրցունակությունը և ստեղծել կայուն զբաղվածության հնարավորություններ Արմավիրի, Լոռու և Սյունիքի մարզերում: