«Սոցիալական համագործակցություն հավասարության համար»

Այս ծրագրի  նպատակն է վերլուծական աշխատանք ստեղծել `հավելված 1-ի պահանջներին համապատասխան, խտրականության դեմ պայքարի պլատֆորմի ստեղծմանն ուղղված միջոցառումների համատեղ մասնակցությամբ: