ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆՆԵՐ ՄԱՏՈւՑՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՈւՍՈւՄՆԱՍԻՐՈւԹՅՈւՆ

Սույն զեկույցը մշակվել է Եվրոպական միության ֆինանսական աջակցությամբ «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» հասարակական կազմակերպության ղեկավարութամբ կոնսորցիումով գործարկվող «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» ծրագրով տրամադրված ենթադրամաշնորհի շրջանակներում «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» հասարակական կազմակերպության կողմից իրականացվող «Հանուն որակյալ և հասանելի ներառական կրթության և սոցիալական աջակցության» ծրագրի շրջանակներում։ Բովանդակության համար պատասխանատվություն է կրում «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը, և պարտադիր չէ, որ այն արտահայտի Եվրոպական միության տեսակետները: