«Սոցիալական աշխատողների համագործակցությունը Արևելյան գործընկերության երկրներում»

«Սոցիալական աշխատանքի պրակտիկայի զարգացում Արմավիրում և Արարատում»  ծրագիրն իրականացվում է «Ներդաշնակ հասարակություն»  սոցիալական աշխատողների հայկական ասոցիացիա ՀԿ-ի «Սոցիալական աշխատողների համագործակցություն հանուն հանուն արևելյան գործընկերության երկրներում սոցիալական փոփոխությունների»  ծրագրի շրջանականերում: Ծրագիրը նպատակ ունի զարգացնել սեցիալական աշխատանքի պրակտիկան Արմավիրոի և Արարատի մարզերում համայքային ներգրավվածության ավելացման և միջոլորտային գործընկերության միջոցով` ի նպաստ ընտանիքների պահպանման և աջակցության: