«Ջրօգտագործման թույլտվությունների մոնիտորինգ Գայ և Գրիբոյեդով համայնքներում»

Ծրագրի նպատակն է Արմավիրի մարզի Գայ և Գրիբոյեդով համայնքներում մոնիտորինգի իրականացաման միջոցով խորքային հորերի շահագործման և դրանց համար ջրօգտագործման թույլտվությունների ստացման հետ կապված խնդիրների վերհանում և հիմնավորում։