«Միջոլորտային համագործակցություն ներառական տնտեսական հզորացման համար»

ԱԶԿ ՀԿ-ն նպատակ ունի ուժգնացնելու միջոլորտային համագործակցությունը փոքր ու միջին բիզնեսների, տեխնիկական մասնագիտական կրթություն իրականացնող հաստատությունների և շահույթ չհետապնդող կազմակերպությունների միջև, որոնք մասնագիտացված են տնտեսական հզորացման նպատակով սոցիալական ծառայություններ տրամադրելու այն խմբերին, որոնք ավելի շատ են տուժել COVID-19-ից՝ COVID-19-ի պատճառով առաջացած բացը լուծելու համար։