Համայնքային մշտադիտարկման գործիքակազմ


«Արմավիրի զարգացման կենտրոն» հասարակական
կազմակերպությունը (ԱԶԿ ՀԿ) «Ինթեգրիթի Էքշնի», ՀԿ
Կենտրոնի, «Մարտունու կանանց համայնքային խորհրդի» և
Գորիսի մամուլի ակումբի հետ համատեղ 2018թ․-ի հունվարից
2019թ․-ի մայիսը իրականացրեց «Կառավարության և
քաղաքացիական հասարակության համագործակցության
ամրապնդումը բաց կառավարման գործընկերության մեջ հանուն հանրային ծառայությունների բարելավման» ծրագիրը Ասիական զարգացման բանկի ֆինանսավորմամբ: