«Հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ ունեցող ծնողների կարողությունների հզորացում»

«Հաշմանդամություն ունեցող երեխաներ ունեցող ծնողների կարողությունների հզորացում» ծրագրի նպատակն է բարձրացնել «Արևածագ» երեխաների աջակցության կենտրոնի շահառուների ծնողների կարողությունները և գիտելիքները հաշմանդամության հարցերի շուրջ՝ նպաստելով իրենց երեխաների լավագույն ներգրավմանը:   Ծրագրի նպատակներն են.

  • Աջակցել ընտանիքներին նպաստելու երեխաների ֆիզիկական, սոցիալական և կրթական զարգացմանը
  • Կազմակերպել դասընթացներ, սեմինարներ, հանդիպումներ՝ ծնողների գիտելիքները և կարողությունները հաշմանդամության հարցերի շուրջ բարձրացնելու նպատակով: