«Հանուն որակյալ և հասանելի ներառական կրթության և սոցիալական աջակցության»

«Հանուն որակյալ և հասանելի ներառական կրթության և սոցիալական աջակցության» ծրագրով նախատեսվում է  բարելավել ՀՀ 4 մարզերում (Արմավիր, Գեղարքունիք, Կոտայք և Վայոց Ձոր) ներառական կրթություն իրականացնող հանրակրթական հաստատությունների կողմից մատուցվող կրթական ծառայությունների և համայնքահեն աջակցության կենտրոնների կողմից մատուցվող սոցիալական ծառայությունների որակը և արդյունավետությունը՝ մեծացնելով ՔՀԿ-ների ազդեցությունը այս ոլորտների հանրային քաղաքականությունների մշակման և իրականացման գործընթացներում։

«Հանուն որակյալ և հասանելի ներառական կրթության և սոցիալական աջակցության» ծրագրի նպատակն է հանրային իրազեկման աշխատանքների իրականացման միջոցով նպաստել Արարատի մարզի Արտաշատ և Ազատավան համայնքների էներգարարդյունավետության բարելավմանը: