Հայտարարություն Տպագրություն և հրատարակություն Պեչա-Կուչա Երեկոյի համար

Ծառայության անվանումը: Տպագրություն և հրատարակություն Պեչա-Կուչա Երեկոյի համար

Կազմակերպությունը՝  «Կիրակի» զարգացման հիմնադրամ

Ծառայության տևողությունը՝ Հունիս-Օգոստոս (3 ամիս).

Գտնվելու վայրը՝ Երևան, Հայաստան

«Կիրակի» զարգացման հիմնադրամը TA-6594 REG: Covid-19-ի հետևանքների հաղթահարում համայնքահեն միջամտություններով – Հայաստան – (54368-001) ծրագրի շրջանակներում իրականացվող Պեչա-Կուչա Երեկո միջոցառման համար հայտարարում է տպագրական և հրատարակչական ծառայությունների մատուցման մրցույթ։ Ծառայություններ մատուցող կողմը պատասխանատու է լինելու տպագրության և համապատասխան հրատարակությունների նախագծման համար։ 

Ծառայության նկարագիրը

Ծառայություններ մատուցող կողմը պատասխանատու է լինելու Պեչա-Կուչա Երեկոյի տպագրական և հրատարակչական ծառայությունների համար։ Ընկերությունը տրամադրելու է տպագրական ծառայություններ Պեչա-Կուչա Երեկոյի տեղեկատվական հավաքածուների և հանրայնացման նյութերի պատրաստման համար Երևանում, Հայաստան։

Ակնկալվող արդյունքներ

• Միջոցառման օրակարգի և բանախոսների վերաբերյալ տեղեկություն պարունակող 150 թռուցիկների տպագրություն,

• Միջոցառման 1 պաստառի տպագրություն,

• ՊԿԵ սթիքերների տպագրություն համակարգիչների և բջջային սարքավորումների համար,

• ՊԿԵ բաժակների տպագրություն միջոցառման բանախոսների և կազմակերպիչների համար։

Հաշվետվությունների Պահանջներ

Ծառայություններ մատուցող կողմը տպագրված նյութերը կհանձնի ժամանակին՝ պահանջված որակի ապահովմամբ։

Ներկայացվող պահանջներ

• Ծառայություններ մատուցող կողմը պետք է լինի գրանցված իրավաբնական անձ կամ անհատ ձեռներեց։

• Փորձ նման միջոցառումներ/հանդիպումներ կազմակերպելու ոլորտում։

Գնային առաջարկների ներկայացման կարգը

Հետաքրքրված անձինք կամ կազմակերպությունները պետք է սույն հայտարարությանը կցված գնային առաջարկի ձևաթուղթը լրացնեն և ուղարկեն [email protected]  էլեկտրոնային հասցեին 2022թ. հուլիսի 11-ից մինչև 29-ը՝ վերնագրում նշելով՝ «Գնային առաջարկ» անվանումը:

Ժամկետից ուշ ստացված գնային առաջարկները ՉԵՆ ԴԻՏԱՐԿՎԻ:

Ընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել ծառայությունների մատուցման համապատասխան պայմանագիր:

Մատուցվող ծառայության տեխնիկական առաջադրանքին կարող եք ծանոթանալ այստեղ։

Խնդրում ենք հաշվի առնել, որ ծրագիրն ազատված է ԱԱՀ-ից։ Հետևաբար՝ ծառայությունների մատուցման գնառաջարկը չպետք է ներառի ԱԱՀ-ն՝ առաջարկվող գնի մեջ, եթե աշխատում եք ԱԱՀ-ով:

Գնային առաջարկի  ձևաթուղթը  կարող եք ներբեռնել՝ այստեղ։