«Համայնքահեն ծառայություններ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար» 

«Արևածագ» կենտրոնը ստեղծվել է 2016թ-ին «Համայնքահեն ծառայություններ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար» ծրագրի շրջանակներում, որը ֆինանսավորվում է «Սեյվ դը չիլդրեն» կազմակերպության կողմից: Կենտրոնի  առավելությունն է բարելավել հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար տրամադրվող որակյալ ծառայությունները` համագործակցելով կառավարության, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, համայնքահեն հասարակական կազմակերպությունների և այլ շահագրգիռ կառույցների հետ: