«Համագործակցություն հանուն սոցիալական ներառականության և աշխատանքային քաղաքականությունում գենդերային հավասարության»

«Համագործակցություն հանուն սոցիալական ներառականության և աշխատանքային քաղաքականությունում գենդերային հավասարության» ծրագրի նպատակն է նպաստել զբաղվածության ոլորտում հավասարության հաստատմանը և նվազեցնել խտրականությունը գենդերի, տարիքի և հաշմանդամության գործոնների հիման վրա, ապահովելով քաղ․հասարակության կառույցների մասնակցությունը կառավարության հետ երկխոսության մեխանիզմների հզորացման գործընթացներում։ Ծրագրի շրջանակներում իրականացվելու են ուսումնասիրություններ թիրախ 3 երկրներում, սեմինարներ, և քաղաքականությունների մշակում ու քննարկում կառավարության հետ։