«Թվային գործիքներ երիտասարդական աշխատանքի համար»

«Թվային գործիքներ երիտասարդական աշխատանքի համար» Erasmus+ KA2 ծրագրի նպատակն է բարձրացնել երիտասարդական աշխատանքի որակը` նախագծված հարթակի վրա համատեղ ստեղծած նորարարական թվային գործիքների միջոցով` երիտասարդներին վերազինելով թվային գործիքների վերաբերյալ համապատասխան գիտելիքներով, որոնք հիմնված են իրական կարիքների և հնարավորությունների վրա: Դասընթացը ներառում է այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են երիտասարդական թվային աշխատանքի հիմունքները, թվային գործիքների ինտեգրման հնարավորությունները և անհատական թվային հմտությունների ընդլայնումը:

«Թվային գործիքներ երիտասարդական աշխատանքի համար» Erasmus+ KA2 ծրագիրը կազպակերպվել է Էստոնիայի Tartu Youth Work Centre-ի, Լիտվայի Robotikos Mokykla-ի, Հայաստանում Արմավիր զարացման կենտրոնի և Լեհաստանի EuroFRC-ի գործընկերությամբ: