Սոցիալական ձեռնարկատիրություն

Սոցիալական ձեռնարկատիրությունը կարող է սահմանվել որպես ձեռնարկատիրական գործունեություն, որը ձգտում
է նորարարական լուծումներ իրականացնել չլուծված սոցիալական խնդիրների ուղղությամբ։

Սոցիալական ձեռնարկատիրությունը նախևառաջ ուղղված է սոցիալական խնդիրների լուծմանը և սոցիալական
բարեփոխումներ իրականացնելուն, և հետո նոր միայն շուկայական հնարավորությունների օգտագործմանը։

Սոցիալական ձեռնարկությունները կարող են ձևավորվել որպես նոր ստեղծված ստրատափեր կամ էլ որպես արդեն
իսկ գործող կազմակերոպությունների փոխակերպումներ( այդ թվում `հասարակական կազմակերպություններ)։

ԱԶԿ ՀԿ-ն իրականացրել է սոցիալական ձեռնարկատիրության ծրագիր։

«ԳրինԴոմ»

«ԳրինԴոմ»-ը սոցիալական ձեռներեցության ծրագիր է, որի նպատակն է ապահովել «Արևածագ» երեխաների աջակցության կենտրոնի կայունությունը։

Ծրագրի շրջանակներում  կառուցվել է ջերմոց, որտեղ կենտրոն հաճախող հաշմանադամություն ունեցող երեխաները ստանում են էրգոթերապիայի ծառայություն, իսկ ջերմոցում աճեցված արտադրանքից ստացված եկամուտը ամբողջությամբ տրամադրվում է կենտրոնին՝ իր գործունեությունը շարունակելու համար։

Ծրագիրը ֆինանսավորվել է Պրահայի քաղաքացիական կենտրոնի կողմից՝ Բրիտանական խորհրդի համաֆինանսավորմամբ։