Գյուղատնտեսների համար և ոչ միայն

«Հայ կանայք հանուն առողջության և առողջ շրջակա միջավայրի» (ՀԿՀԱԱՇՄ) հասարակական կազմակերպությունը, ՀՀ Շրջակա միջավայրի նախարարության «Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի ֆինանսավորմամբ անցկացրեց առցանց սեմինար շրջակա միջավայրի և մարդու առողջության վրա կայուն օրգանական աղտոտիչների (ԿՕԱ-ների), պոլիքլորացված բիֆենիլների (ՊՔԲՖ-ների), սնդիկի ազդեցության և այդ քիմիական միացությունների վտանգների կանխման կամ նվազեցման ուղիների վերաբերյալ:
Մենք ձեր հետ կիսում ենք ՀԿՀԱԱՇՄ ՀԿ-ի փորձագետներ Քնարիկ Գրիգորյանի, Սվետլանա Աբրահամյանի և Մարիամ Քեշիշյանի ներկայացրած հետաքրքիր և կարևոր տեղեկատվությունները հղումներով։

Այլընտրանք թունաքիմիկատներին


Ինչպես ստանալ բնական հումուս․ մեր բարեկամ Կոմպոստը

Պայքար վնասատուների և հիվանդությունների դեմ առանց թունաքիմիկատների

Էնդոկրին քայքայիչները և դրանց վտանգը մարդու առողջության համար

Կոտրված լյումինեսցենտային լամպերը վտանգավոր են առողջության համար


Թունաքիմիկատների ազդեցությունը նվազագույնի հասցնելը մնում է որպես գերակա խնդիր

Վնասատուների ինտեգրված կառավարում

Կենցաղային օգտագործման տարբեր տեսակի լամպերի առավելություններն ու թերությունները
 

Պոլիքլորացված բիֆենիլների ազդեցությունը մարդու և շրջակա միջավայրի վրա, հեռացման ուղիները։

Թունաքիմիկատների անվտանգ օգտագործումը

Կայուն օրգանական աղտոտիչներ