«Գենդերային հավասարության ապահովում և ընտանեկան բռնության դեմ պայքար 5 գյուղական համայնքներում համայնքահեն հաստատությունների վերապատրաստման միջոցով»

Գենդերային հավասարության ապահովում և ընտանեկան բռնության դեմ պայքար 5 գյուղական համայնքներում համայնքահեն հաստատությունների վերապատրաստման միջոցով ծրագիրն իրականացվում է Արմավիրի զարգացման կենտրոնի կողմից Կանադայի դեսպանատան ֆինանսական աջակցությամբ։  Ծրագրի նպատակն է համայնքահեն կառույցների համագործակցության միջոցով նպաստել Արմավիրի մարզի գյուղերում գենդերային հավասարության խթանման և ընտանեկան բռնության նվազմանը։