Բաց կառավարման գործընկերություն նախաձեռնությունը Հայաստանում. գնահատող հետազոտության զեկույց

Սույն վերլուծական հաշվետվությունը մշակվել է «Արմավիրի զարգացման կենտրոն» հասարակական կազմակերպության կողմից Եվրոպական միության ֆինանսական
աջակցությամբ ՄԱԶԾ Կոլբա Լաբի «Ապագան այսօր. Կանանց, երիտասարդների և երեխաների հզորացում հանուն Հայաստանում ժողովրդավարության ամրապնդման» ծրագրի շրջանակում:
Հաշվետվության հիմք է հանդիսացել 2022 թվականի նոյեմբերից 2023 թվականի հունվարն ընկած
ժամանակահատվածում իրականացված «Բաց կառավարման գործընկերություն նախաձեռության գործընթացը Հայաստանում» գնահատող հետազոտության հիմնական բացահայտումները և
արդյունքները:

Հիմնական եզրակացության հիման վրա մշակվել են ռազմավարական առաջարկներ, որոնցում հատուկ ուշադրություն է դարձվել համապարփակ առաջարկների տրամադրմանը` ԲԿԳ
գործընթացն ավելի ներառական և համակարգված դարձնելու համար: