«Աջակցություն ԲԿԳ գործողությունների ծրագրի համատեղ մշակմանն ու իրականացմանը»

Ծրագրի նպատակն է ստեղծել համայնքային և ազգային  մակարդակով հանձնառությունների  հավակնոտ ծրագիր՝ ի նպաստ  կառավարության թափանցիկության  և հաշվետվողականության,  կառավարության  պատասխանատվության  և քաղաքացիների  ներգրավվածության բարձրացմանը։