«Ապագան այսօր․ կանանց, երիտասարդների և երեխաների հզորացում Հայաստանում ժողովրդավարությունը խորացնելու համար»

Նախագիծն առաջարկում է նորարարական գործիք և մեթոդաբանություն, որը, ենթադրվում է, որ զգալի առաջընթաց կգրանցի դեպի արդար աշխարհ, որտեղ քաղաքացիները լիազորված են, իսկ ամբողջականությունը կենտրոնական կլինի կենսունակ հասարակությունների համար: Մենք առաջարկում ենք առցանց գործիք՝ համաճարակի դեմ պայքարի կառավարության գործողությունների վերաբերյալ համայնքների հետադարձ կապի համար: Բացի այդ, նախագիծը բազմաթիվ շահագրգիռ կողմերի հետ հարթակ է ստեղծում տեղական մակարդակում ավելի կառուցվածքային գործընկերություն կառուցելու համար` ներառյալ պետական կառավարման մարմինները, մասնավոր հատվածը և ակտիվ խմբերը: Այն առաջարկում է կայուն ներգրավման մոդելներ, մոնիտորինգի և վերահսկման նորարարական մեխանիզմներ, պետական-մասնավոր նոր գործընկերություններ, համայնքային մասնակցության սխեմաներ, որոնք կարող են կիրառվել այլ ոլորտներում` կառավարության թափանցիկության և հաշվետվողականության ապահովման առումով: