Աշխատանքային իրավունքների և ներառական զբաղվածության ինտերակտիվ առցանց հարթակ

ԵՄ ֆինանսավորմամբ «ՏՀՏ գործատուների միության» (UEICT), Արմավիրի զարգացման կենտրոնի և Կիրակի զարգացման հիմնադրամի կողմից իրականացվող «Հանուն աշխատանքի. հաշվետու եւ ներառական աշխատաշուկայի նախաձեռնություն» ծրագրի ենթադրամաշնորհների նախագծի շրջանակներում Արմավիրի զարգացման կենտրոն ՀԿ-ի գործընկեր, ենթադրամաշնորհառու «Կոմպասս» գիտահետազոտական, կրթական և խորհրդատվական կենտրոնը ստեղծել է  labor-rights.am աշխատանքային իրավունքների և ներառական զբաղվածության ինտերակտիվ առցանց հարթակ։ Այս հարթակի միջոցով օգտատերերը կարող են իրենց հարցերն ուղղել մասնագետներին, ստանալ խորհրդատվություն, աշխատանք գտնել, պաշտպանել աշխատանքային իրավունքները։