Ամբուլատոր-պոլիկնինիկական հաստատություններում անվճար կամ արտոնյալ պայմաններով դեղերի բաշխման տիրույթում կոռուպցիոն ռիսկերի գնահատում