«ԱԶԿ ՀԿ Էլեկտրոնային Կառավարման Համակարգ» 

«ԱԶԿ ՀԿ էլեկտրոնային կառավարման համակարգ» ծրագրի նպատակն է Էլեկտրոնային կառավարման համակարգի  միջոցով նպաստել Արմավիր Զարգացման Կենտրոն ՀԿ-ի կազմակերպական գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը: